Pijn
De meeste mensen die naar een fysiotherapeut gaan, hebben last van pijn in het bewegingsapparaat. Deze pijn ontstaat door overbelasting van weefselstructuren.
Sinds enkele jaren is aangetoond dat er in het lichaam twee spiersystemen functioneren. De één voornamelijk ten behoeve van de houding en de ander vooral voor het maken van (snelle) bewegingen.
Diverse ontwikkelingen in de maatschappij hebben ervoor gezorgd dat veel zware arbeid is uitgebannen. Daarmee is echter de algemene conditie maar vooral ook de lokale  belastbaarheid van de mens, minder geworden. Bovendien is de verscheidenheid van onze bewegingen sterk verminderd.
De moderne mens lijdt dan ook veel meer onder houdings- dan onder bewegingsbelasting. Tijdens het vele zitten vormt uw eigen gewicht, door de zwaartekracht, de belasting die uw spieren moeten overwinnen, vaak voor lange periodes achtereen. Op het moment dat onze spieren hierin tekortschieten, kan weefsel-overbelasting ontstaan, met pijn tot gevolg.


Vermijden
Helaas is juist bij deze groep chronische pijnpatiënten het ontstaan van het klachtenbeeld moeilijk te achterhalen. Dit komt omdat het lichaam zich als het ware aan de chronische klacht aanpast en vervolgens de bewegingen anders gaat uitvoeren. Dit helpt natuurlijk om de pijn te vermijden, maar hierdoor worden de bewegingen eigenlijk niet meer correct uitgevoerd. De patiënt verleert vrij snel hoe de correcte beweging was. Dit kan ook weer pijn veroorzaken en zo ontstaat een neerwaartse spiraal.


Met andere woorden: een aangepast bewegingspatroon kan ook weer pijn veroorzaken.


De medicus, huisarts of specialist, zal natuurlijk in eerste instantie proberen om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als dit niet direct mogelijk is, blijft er voor hem/haar weinig anders over dan de ziekteverschijnselen te bestrijden, meestal in de vorm van injecties of andere pijnbestrijdings-middelen.
Ook de reguliere fysiotherapeut doet zijn best om direct de bron van de klacht aan te pakken. Maar lukt dit niet, dan rest ook hem slechts pijnbestrijding, of de patiënt leren omgaan met de pijn.


Opnieuw leren
Hoewel soms nog niet exact is vast te stellen welk weefsel is aangedaan, kunnen we wel het belastingpatroon dat tot de pijnklacht lijdt analyseren. Vaak is het zelfs niet zo belangrijk om precies te weten welk weefsel beschadigd is alswel de bewegingspatronen te herkennen waardoor weefsel beschadigd raakt.
Het opnieuw aanleren van betere belastingspatronen, is een van de belangrijkste aspecten van de S-E-T therapie. De behandeling binnen de S-E-T therapie begint dan ook met een zeer zorgvuldige inventarisatie en analyse van de klachten. De informatie van de patiënt is hierbij van het grootste belang. Hierna kan, in samenspraak met de patiënt, een nauwkeurig en efficiënt plan van aanpak worden samengesteld.
Een persoonlijk, op maat gesneden oefenprogramma om het verstoorde bewegingsapparaat te verbeteren, is een bijzonder belangrijk onderdeel hiervan. Daarin staat de rol van de patiënt centraal, aangezien hij/zij zijn eigen klacht het best voelt.


Trainingsprogramma
Met behulp van de simpele "Terapi-Master" kunnen vrijwel alle oefeningen van het trainingsprogramma uitgevoerd worden.
De eenvoud van dit uitgekiende systeem maakt het mogelijk om dit programma ook thuis uit te voeren. Dikwijls en regelmatig thuis oefenen bevordert sterk het herstel.
Tevens stelt het systeem u in staat om de training over een langere periode uit te voeren en daarmee de weerstand van het lichaam tegen be- en overbelasting extra te vergroten. Deze eigen inzet is een absolute voorwaarde binnen de S-E-T-therapie.
Is deze training thuis niet mogelijk dan is er altijd de mogelijkheid om op bepaalde dagdelen bij ons in de praktijk te trainen.
                              
We weten uit de sport al langer dat het trainen van spieren heel specifiek moet gebeuren om optimaal effect te bereiken.
De S-E-T therapie met behulp van de "Terapi-master" geeft ons precies die mogelijkheden om de houdingsspieren optimaal te trainen.